Dorostenky 100m 10. Veronika Plánková

.................200m 7. Veronika Plánková