Mladší hoši 240m: 3. Tomáš Cibulka
Přípravka hoši 480m: 1. Lukáš Hanák
................................. 2. Hynek Hajný