Mítink ČAS v Ostravě – 100m překážek

23.05.2021

Blahopřejeme Zuzance k dobrému výsledku a přikládáme záznam závodu.

A teď znovu a pomalu.

Rozbor běhu: děvčata běží moc vysoko nad překážkou, tím vzniká ztráta na dopředné rychlosti.